Academische vaardigheden kunsthistorici

5200 Als luisteraar

Presentaties zijn onderdeel van het wetenschappelijke debat. Dat betekent dat je ook als luisteraar een belangrijke rol hebt. Het publiek kan een presentatie maken of breken.

Het is je verantwoordelijkheid als luisteraar om geconcentreerd te luisteren. Uit respect voor degene die de presentatie heeft voorbereid, zorg je er voor dat ook de voorste rijen in de zaal bezet zijn.

Als luisteraar bedenk je gaandeweg de presentatie vragen, die je na afloop inbrengt in de discussie. Dat  kunnen informatieve vragen zijn, aanvullingen of discussievragen.