Academische vaardigheden kunsthistorici

3100 Het onderwerp en de onderzoeksvraag

Het bedenken van een onderwerp en het uitwerken daarvan tot een onderzoeksvraag zijn de eerste stappen op weg naar een academisch werkstuk. De andere groepen van bezigheden zijn:

  • Bronnen verzamelen en selecteren
  • Het onderzoeksplan schrijven
  • Het onderzoek uitvoeren
  • Een opzet maken voor de tekst
  • De tekst schrijven en herschrijven

Deze bezigheden staan niet volkomen los van elkaar. Zo zal je om je onderwerp te kunnen ontwikkelen tot een onderzoeksvraag vrijwel altijd ook alvast bronnen gaan verzamelen en bekijken. Voorbeeld tijdsbesteding onderzoek

Als je de tijd neemt om goed over je vraagstelling na te denken, bespaar je daarmee later in je onderzoek veel tijd.