Academische vaardigheden kunsthistorici

1200 Theorie en methode

Theorie en methode liggen zozeer in elkaars verlengde dat het verschil tussen beide begrippen soms moeilijk aan te wijzen is. Maar globaal kan je het volgende onderscheid aanhouden.

  • De theorie is het wetenschappelijk kader dat je helpt als je je onderzoeksvraag formuleert om vast te stellen wat de belangrijke aspecten van het kunstwerk zijn dat je wil gaan onderzoeken.
  • De methode is de manier waarop je vervolgens een antwoord op die vraag gaat proberen te bereiken.