Academische vaardigheden kunsthistorici

4200 Tips en meer informatie

Wat heb je nodig voor een goede tekst?

 • Kennis: Als het goed is weet je welke van deze drie varianten grammaticaal correct is: is gebeurt is gebeurdtis gebeurd. Als dat niet zo is moet je de regels van de werkwoordspelling gaan leren. Die vind je in Handboek NL van Van Dale online woordenboeken (zoek op ‘persoonsvorm’ en op ‘voltooid deelwoord’). Je kan ook je voordeel doen met de website http://www.beterspellen.nl.
  'Je moet' We gebruiken in deze module niet graag het dwingende 'je moet'. Academische vaardigheden hebben immers voor een belangrijk deel betrekking op zaken die niet zozeer verplicht zijn, als wel gebruikelijk in een professionele omgeving. Maar goed kunnen spellen is in ons vakgebied echt onmisbaar, om serieus genomen te worden en vanuit hoffelijkheid tegenover je lezer (medestudent, docent, extern publiek).
 • Twijfel: Hoe meer je weet, hoe meer je ook weet wat je niet (zeker) weet. Professionele schrijvers twijfelen vaak over de manier waarop woorden gespeld worden, wat ze precies betekenen, of wat een correcte formulering is. Ze zoeken dus veel op.
 • Een goede spellingscontrole in je tekstverwerker: Natuurlijk behoedt de spellingscontrole je niet voor alle fouten, maar zonder die hulp blijven er zeker fouten achter. Het hoort bij je professionalisering dat je een goed werkende spellingscontrole hebt (en die ook gebruikt).
 • Tijd: Zelfs als je eerst een weloverwogen opzet gemaakt hebt voor je gaat schrijven, zal je niet in één keer een definitieve versie kunnen produceren. Als je af en toe een tussenstadium uitprint en hardop voorleest zal je allerlei aanleidingen vinden voor veranderingen. Wees niet bang te schrappen en te verplaatsen. Als je alle taal- en spelfouten en onhandige formuleringen wil opsporen moet je zelfs de laatste versie een nachtje laten rusten voor je gaat reviseren.
 • Hulptroepen: Zeker als je weet dat je spel- en taalfouten en onhandige formuleringen over het hoofd ziet moet je je teksten door iemand laten nalezen.
  Als je merkt dat je extra oefening en instructie kan gebruiken kan je terecht bij de trainingen daarvoor die de universiteit aanbiedt. Er zijn ook speciale trainingen voor dyslectici.
 • Oefening: Natuurlijk hebben sommige mensen meer aanleg voor schrijven dan andere, maar goed kunnen schrijven vraagt vooral veel oefening. Daarbij is het aanleren van regels over spelling en grammatica het eenvoudigste deel. Zoals ieder vakgebied heeft ook de kunstgeschiedenis zijn eigen woordenschat, zijn eigen vaktermen, die je je eigen gaat maken. Door oefening leer je ook teksten aan te passen net zo lang tot de volgorde van de informatie en de manier waarop die onder woorden gebracht is precies passen bij het doel.
  En verder is veel lezen, met aandacht voor structuur en formuleringen, onmisbaar om meer vaardigheid op te doen in het schrijven.

Van Dale online woordenboeken

 • Via de website van de Universiteitsbibliotheek (bij Zoeksystemen) kan je inloggen op de online beschikbare woordenboeken van Van Dale. Daarin vind je de correcte spelling en de betekenis van woorden, verder voorbeelden van het gebruik van het betreffende woord, synoniemen en nog veel meer.
 • Behalve woordenboeken bevat dit systeem ook een Handboek NL (scroll in het linker kader ver naar beneden) waarin je op trefwoord alle denkbare taalkwesties kan opzoeken (tussen-n; stijl; persoonsvorm; lange zinnen).

Jan Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam 2012 (of een andere editie)

 • Hierin vind je aanwijzingen over spelling, grammatica, leestekens, stijl, en over alle denkbare zaken die te maken hebben met het schrijven in het Nederlands.

Piet de Kleijn, Combinatiewoordenboek in digitale vorm: http://combinatiewoordenboek.nl/#

 • Hierin vind je de gangbare combinaties van een zelfstandig naamwoord met een werkwoord. Voorbeeld: een beslissing neem je (niet: maak je). Dit is ook een handig naslagwerk bij het zoeken naar synoniemen en alternatieven.

De Taaladviesdienst van Onze Taal

 • De Taaladviesdienst biedt uitwegen in vele taalkundige hoofdbrekens.

Van Dale online woordenboek:

 • In de opleiding gebruiken we standaard de spelling uit deze richtlijn.

De Dikke Van Dale

 • De Dikke Van Dale vermeldt bij de werkwoorden ook woordvormen (samenstellenstel samensamengesteld ).

De website http://www.beterspellen.nl

 • Beterspellen.nl biedt veel uitleg en oefeningen.

Jan Renkema, Verwarwoordenboek, Amsterdam 2015

 • Dit woordenboek helpt je bij twijfel over het verschil tussen: een reeks aan – een reeks van; alsindienwanneer; doodgaansterven; huidkleurhuidskleur; opdatzodat­, en vele andere formuleringen.

Ghislaine Giezenaar, Edith Schouten, Wijze woorden. Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen, Amsterdam/Antwerpen 2009

 • Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands de tweede taal is. Het bevat een woordenlijst van academische woorden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits (onomstotelijkindisputableirréfutableunumstößlich).
  De oefeningen die in het boek zijn opgenomen kunnen ook nuttig zijn als je wel in het Nederlands bent opgegroeid maar nog stappen wil zetten in de academische manier van formuleren.