Academische vaardigheden kunsthistorici

4820 Boeken

Je gebruikt voor het maken van een titelbeschrijving van een boek in principe de informatie op de titelpagina (niet de kaft). Soms staat een deel van de informatie die je nodig hebt op de keerzijde van de titelpagina, of achterin het boek.

Als je van een boek een latere druk hebt gebruikt dan de eerste vermeld je dat na de titel:

  • Gombrich, E.H. The Story of Art. 12e  druk. Londen: Phaidon Press Limited, 1974.

Als in de publicatie geen plaats of jaar van uitgave wordt vermeld, geef je dat aan met respectievelijk z.p. of z.j.

Als je de plaats of het jaar van uitgave hebt achterhaald via een andere bron, bijvoorbeeld via de catalogus van de bibliotheek, dan geef je die gegevens weer tussen rechte haken.

Als je aan een titelbeschrijving voor de duidelijkheid dingen toevoegt die niet op de titelpagina staan of juist dingen weglaat, geef je die ingrepen aan met rechte haken.

  • [Heussen, Hugo Franciscus van]. Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer, of beknopte beschrijving van de steden, dorpen, en burgten, onder dat bisdom gelegen […] Leiden: S. Luchtmans en D. Haak, 1725.

Bronnenlijst:

Brown, Katherine T. Mary of Mercy in medieval and Renaissance Italian art: Devotional image and civic emblem. New York: Routledge, 2017.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Katherine T. Brown, Mary of Mercy in medieval and Renaissance Italian art: Devotional image and civic emblem (New York: Routledge, 2017), 24.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Brown, Mary of Mercy, 24.

Opbouw

Bronnenlijst:

Green, Charles en Anthony Gardner. Biennials, Triennials, and documenta: The exhibitions that created contemporary art. Malden, MA : Wiley Blackwell, 2016.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Charles Green en Anthony Gardner, Biennials, Triennials, and documenta: The exhibitions that created contemporary art (Malden, MA : Wiley Blackwell, 2016), 151-166.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Green en Gardner, Biennials, Triennials, and documenta, 151-166.

Opbouw

Bronnenlijst:

Jong, L. de. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, Voorspel. Den Haag: Nijhoff, 1969.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 1, Voorspel (Den Haag: Nijhoff, 1969), 113.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Jong, de, Het Koninkrijk der Nederlanden, 113.

Opbouw

Bronnenlijst:

Cooper, Sam. The Situationist International in Britain : modernism, surrealism, and the avant-gardes. Routledge studies in twentieth-century literature 39. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Sam Cooper, The Situationist International in Britain : modernism, surrealism, and the avant-gardes, Routledge studies in twentieth-century literature 39 (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017), 108-111.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Cooper, The Situationist International in Britain, 108-111.

Opbouw

Het woord redacteur of redacteuren kort je af tot red.

Twee of meer redacteuren noteer je op een manier vergelijkbaar met de manier waarop je twee of meer auteurs noteert (zie: 4822).

Bronnenlijst:

Bagnoli, Martina, red. A feast for the senses: Art and experience in medieval Europe. Baltimore: The Walters Art Museum, 2016.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Martina Bagnoli, red., A feast for the senses: Art and experience in medieval Europe (Baltimore: The Walters Art Museum, 2016), 255.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Bagnoli, A feast for the senses, 255.

Opbouw

Bronnenlijst:

Wood, Paul. Western Art and the Wider World. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. DOI: 10.1002/9781118781401 (geraadpleegd 27 juli 2017).

Jongh, E. de., Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw. Amsterdam: Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit / Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1967. http://dbnl.nl/tekst/jong076zinn01_01/jong076zinn01_01_0002.php (geraadpleegd 21 augustus 2020).

Nagler, Georg Kaspar. Albrecht Dürer und seine Kunst. München: Erst August Fleischmann, 1837. https://books.google.nl/books?id=2AYEAAAAYAAJ&dq=d%C3%BCrer&hl=nl&pg=PR1#v=onepage&q=d%C3%BCrer&f=false (geraadpleegd 21 augustus 2020).

Danto, Arthur C. Wat kunst is. Amsterdam: Prometheus, 2014. EPUB-uitgave.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Paul Wood, Western Art and the Wider World (Chichester: Wiley Blackwell, 2014), 17-22, DOI: 10.1002/9781118781401 (geraadpleegd 27 juli 2017).

E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw (Amsterdam: Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit / Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1967),  25, http://dbnl.nl/tekst/jong076zinn01_01/jong076zinn01_01_0002.php (geraadpleegd 21 augustus 2020).

Georg Kaspar Nagler, Albrecht Dürer und seine Kunst (München: Erst August Fleischmann, 1837), 87, https://books.google.nl/books?id=2AYEAAAAYAAJ&dq=d%C3%BCrer&hl=nl&pg=PR1#v=onepage&q=d%C3%BCrer&f=false (geraadpleegd 321 augustus 2020).

Arthur C. Danto, Wat kunst is (Amsterdam: Prometheus, 2014), 22, EPUB-uitgave.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Wood, Western Art, 17-22.

Opbouw