Academische vaardigheden kunsthistorici

4830 Artikelen

Bronnenlijst:

Leduc Beaulieu, Annette. “Hugues Krafft’s Midori-no-sato: The Art of Bringing Zen to the West.” In  Twenty-first-century perspectives on nineteenth-century art: Essays in honor of Gabriel P. Weisberg, redactie Petra ten Doesschate Chu en Laurinda S. Dixon, 162-170. Newark, DE: University of Delaware Press, 2008.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Annette Leduc Beaulieu, “Hugues Krafft’s Midori-no-sato: The Art of Bringing Zen to the West,” in  Twenty-first-century perspectives on nineteenth-century art: Essays in honor of Gabriel P. Weisberg, red. Petra ten Doesschate Chu en Laurinda S. Dixon (Newark, DE : University of Delaware Press, 2008), 166.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Leduc Beaulieu, “Hugues Krafft’s Midori-no-sato,” 166.

Opbouw

Bronnenlijst:

Moran, Sarah. “Bringing the Counter-Reformation home: the domestic use of artworks at the Antwerp Beguinage in the seventeenth century.” Simiolus: Netherlandish quarterly for the history of art 38(2015-2016)3: 144-158.

Hartog, Elizabeth den. “In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk in Diemen.” Bulletin KNOB 116(2017)1: 1-19. DOI: http://dx.doi.org/10.7480/knob.116.2017.1.1724 (geraadpleegd 27  juli 2017).

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Sarah Moran, “Bringing the Counter-Reformation home: the domestic use of artworks at the Antwerp Beguinage in the seventeenth century,” Simiolus: Netherlandish quarterly for the history of art 38(2015-2016)3: 144-147.

Elizabeth den Hartog, “In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk in Diemen,” Bulletin KNOB 116(2017)1: 14, DOI: http://dx.doi.org/10.7480/knob.116.2017.1.1724 (geraadpleegd 27  juli 2017).

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Moran, “Bringing the Counter-Reformation home,” 145-147.

Hartog, den, “In gruzelementen,” 14.

Opbouw

Bronnenlijst:

Westerlaken, Nell. “De schilderijen zijn niet boeiend meer, met de nieuwe audiotour van het Rijks.” De Volkskrant, 26 mei 2017.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Nell Westerlaken, “De schilderijen zijn niet boeiend meer, met de nieuwe audiotour van het Rijks,” De Volkskrant, 26 mei 2017.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Westerlaken, “De schilderijen.”

Opbouw

 

NB: Krantenartikelen hebben vaak geen met name genoemde auteur (‘Van de redactie’). Je behandelt ze dan als anoniem, en noemt dus alleen de titel van het artikel, plus de titel en datum van de krant.