Academische vaardigheden kunsthistorici

4500 Spelling

We hanteren de spelling van Van Dale online woordenboek.

Meer aanwijzingen voor het bereiken van een vlekkeloze spelling vind je hier (algemene tips) en hier (struikelblokken).

We gebruiken geen afkortingen, dus schrijven voluit: met name, namelijk, onder invloed van, en dergelijke.

We schrijven: Pieter de Hooch (niet: Pieter de Hoogh). Meer over de spelling van namen zie hier.

We schrijven: zestiende eeuw (niet: 16e eeuw). Zie ook hier.

We schrijven: drie architecten (niet: 3 architecten). Zie ook hier.