Academische vaardigheden kunsthistorici

4340 Korter is (bijna) altijd beter

Als je een voorlopige versie van je tekst reviseert zal je in de meeste gevallen veel schrappen, zowel uit de informatie die je aanbiedt, als uit de formuleringen. De tekst wordt daardoor leesbaarder en de informatie komt beter tot zijn recht.

De vuistregel is: schrap alle feiten die de lezer niet nodig heeft om jouw antwoord op je vraag te begrijpen. Vooral bij exacte data en aantallen, en bij zaken als de namen van de ouders van een kunstenaar, kan je je afvragen wat die aan het antwoord toevoegen, zeker als de lezer ze gemakkelijk elders kan vinden.

Als je dergelijke gegevens gevonden hebt door eigen bronnenonderzoek vermeld je ze natuurlijk wel, hoewel ook dan een noot vaak de beste plaats daarvoor is.

Onderstaande voorbeelden bevatten details die wellicht geschrapt kunnen worden, al zouden we de context moeten kennen om dat zeker te weten. Voorbeelden

Bij een nauwgezette revisie van je tekst kom je wellicht lege woorden en dubbele formuleringen tegen die zonder meer geschrapt kunnen worden.

Het schilderij is rond van vorm.

Meer voorbeelden

Sommige constructies met voorzetsels kan je probleemloos terugbrengen tot alleen een voorzetsel.

Er is veel onderzoek gedaan ten aanzien van het verzamelbeleid. → naar

De theorieën met betrekking tot de arte povera vertonen overeenkomsten met die over de conceptuele kunst. → over

Meer voorbeelden