Academische vaardigheden kunsthistorici

4100 Het belang van goede tekst

Goed kunnen schrijven is belangrijk, want je wil dat je boodschap je publiek bereikt. Veel van de communicatie in het kunsthistorische werkveld gebeurt via geschreven teksten.

Dat geldt voor de verslaglegging van academisch onderzoek, voor populairwetenschappelijke publicaties zoals artikelen in kranten en tijdschriften en op internet, voor teksten bij tentoonstellingen en dergelijke.

Die teksten mogen geen spel- en taalfouten hebben, anders boeten ze sterk in aan gezag. Maar ze moeten ook een heldere structuur hebben, ondubbelzinnig geformuleerd zijn en een stijl hebben die aantrekkelijk is voor het beoogde publiek.

Daarom oefen je in de opleiding geregeld om goed te leren schrijven. In sommige cursussen is er speciale aandacht voor populairwetenschappelijke teksten, maar meestal is het de bedoeling dat je schrijft in een stijl die past bij de academische schrijftaal. We zijn immers een academische opleiding.