Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

Oefening 4100 Diagnostische oefening schrijven

Hieronder vind je veertig tekstfragmenten. In elk van die fragmenten zou een kunsthistorische academische redacteur een verandering aanbrengen. Allerlei aspecten op het gebied van spelling, grammatica en formulering komen aan bod, steeds één aspect per fragment.

Via de gecorrigeerde tekst en de toelichting bij elk fragment kan je vaststellen wat je meer dan wel minder sterke kanten zijn in deze aspecten van het schrijven.

⇒ Klik rechts in de carrousel om van de Aangeboden tekst naar de Geredigeerde tekst naar de Toelichting te gaan.