Academische vaardigheden kunsthistorici

0000 Vraagbaak

 

Het lezen van de verplichte literatuur kost me veel te veel tijd. Wat nu? Hier

Ik heb het idee dat ik niet uit de literatuur haal wat ik er in moet zien. Wat kan ik daar aan doen? Hier of Hier

Ik heb dyslexie. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Dat academische Engels is best wel lastig. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik moet een Duitse (Franse/Italiaanse etc.) tekst lezen maar dat kan ik niet. Hoe nu verder? Hier

ALGEMEEN

Ik heb het idee dat ik nog lang niet genoeg onderzoek gedaan heb en kom nu in tijdnood. Wat nu? Hier

Ik zit vast met mijn onderzoek. Wat nu? Hier

 

BRONNEN VINDEN

Hoe vind ik kunsthistorische literatuur en andere bronnen? Hier

Hoe vind ik artikelen? Hier

Ik vind veel te veel informatie. Wat nu? Hier

Het lijkt wel of er niets over mijn onderwerp geschreven is. Wat nu? Hier

Hoe weet ik of de bronnen die ik gevonden heb wetenschappelijk verantwoord zijn? Hier

 

ONDERWERP / ONDERZOEKSVRAAG

Welk onderwerp moet ik kiezen? Hier of Hier

Hoe kom ik van een onderwerp naar een onderzoeksvraag? Hier

Hoe weet ik of mijn onderzoeksvraag goed genoeg is? Hier

Hoe weet ik of mijn onderzoek haalbaar is? Hier

Nu ik een tijdje bezig ben wil ik mijn onderzoeksvraag bijstellen. Mag dat? Hier

Ik ben al een hele tijd bezig met mijn onderzoek, maar ik loop tegen problemen aan. Ik denk dat ik beter een ander onderwerp kan kiezen. Wat zal ik doen? Hier

 

WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE / METHODE

Welke eisen worden er gesteld aan een academisch werkstuk? Hier

Wat wordt er bedoeld met wetenschappelijke relevantie? Hier

Wat wordt er bedoeld met een wetenschappelijke theorie? Hier

Wat wordt er bedoeld met de onderzoeksmethode? Hier

Wat wordt er bedoeld met de status quaestionis? Hier

SCHRIJVEN ALGEMEEN

Ik weet van mezelf dat ik niet goed ben in schrijven. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik heb dyslexie en daardoor moeite met schrijven. Wat kan ik daar aan doen? Hier

 

SELECTEREN ORDENEN

Ik heb veel te veel materiaal. Hoe weet ik wat ik wel of niet moet opnemen? Hier

Hoe kom ik tot een goede structuur in mijn werkstuk? Hier

Hoe kom ik tot een goede structuur in mijn tekst (in de paragrafen, alinea’s)? Hier

Mag/moet ik bijlagen toevoegen? Hier

 

SPELLING

De naam van de kunstenaar over wie ik schrijf wordt in verschillende bronnen op verschillende manieren gespeld. Welke manier moet ik aanhouden?  Hier

Is het ‘een aantal was’ of ‘een aantal waren’?  Hier

Hoe moeten titels van boeken / artikelen / kunstwerken in de lopende tekst worden weergeven, cursief of tussen aanhalingstekens?  Hier

Moeten buitenlandse woorden in de lopende tekst cursief?  Hier

Moet middeleeuwen (renaissance / barok / tweede wereldoorlog / reformatie …) met een hoofdletter?  Hier

 

STIJL

Mag ik het woord ‘ik’ gebruiken? Hier

Wat wordt er bedoeld met academische schrijftaal? Hier

Ik ben gewend te schrijven in een toon die nogal dicht bij de spreektaal ligt. Mag dat nu ook? Hier

Ik krijg altijd te horen dat ik zulke lange / korte zinnen schrijf, maar wat is goed? Hier

Moet ik citaten vertalen? Hier

Mag ik ook lange citaten invoegen? Hier

Mag ik een citaat uit een andere publicatie citeren, of moet ik daarvoor de originele bron raadplegen? Hier

Hoe moet ik een citaat uit een andere publicatie citeren?  Hier

Moet een citaat tussen enkele of tussen dubbele aanhalingstekens? Hier

Als ik een tekst van een ander in eigen woorden navertel (parafraseer), moet daar dan ook een noot bij? Hier

Als ik een stuk tekst van een ander letterlijk overneem en ik zet er een noot bij, dan is het toch geen plagiaat? Hier

 

NOTEN

Wanneer moet ik een noot maken? Hier

Moet ik titels in de noten afkorten? Hier

Hoe moet ik in een noot verwijzen naar een artikel (boek / catalogus / proefschrift…)? Hier

Hoe moet ik in een noot verwijzen naar een artikel (boek / catalogus / proefschrift…) dat ik op internet gelezen heb? Hier

Hoe moet ik in een noot verwijzen naar een website? Hier

Hoe moet ik in een noot verwijzen naar een YouTube filmpje of ander audiovisueel materiaal? Hier

Hoe moet ik in een noot verwijzen naar iets uit een archief? Hier

Mag ik ook verwijzen naar een telefoongesprek (mailtje / mondelinge mededeling / lezing / brief….)? Hier

Ik wil verwijzen naar een nota (niet gepubliceerd rapport / scriptie / ongepubliceerd onderzoeksverslag / ….). Hoe moet ik dat document ik omschrijven? Hier

Bij een andere opleiding heb ik een andere manier geleerd voor het maken van noten. Mag ik die toepassen? Hier

 

BRONNENLIJST (LITERATUURLIJST)

Welke bronnen moeten worden opgenomen in de bronnenlijst? Hier

Hoe moet ik in de bronnenlijst verwijzen naar een artikel (boek / catalogus …)? Hier

Hoe moet ik in de bronnenlijst verwijzen naar een artikel (boek / catalogus / krant …) dat ik op internet gelezen heb? Hier

Hoe moet ik in de bronnenlijst verwijzen naar een website? Hier

Hoe moet ik in de bronnenlijst verwijzen naar een YouTube filmpje Hier

Hoe moet ik in de bronnenlijst verwijzen naar iets uit een archief? Hier

Hoe moet ik de verschillende bronnen in de bronnenlijst ordenen? Hier

Bij een andere opleiding heb ik een andere manier geleerd voor het maken van een bronnenlijst. Mag ik die toepassen? Hier

Ik moet een beeldbeschrijving maken. Hoe moet ik dat doen? Hier

Hoe moet ik afbeeldingen in de bijschriften beschrijven? Hier

Hoe moet ik afbeeldingen in de afbeeldingenlijst beschrijven? Hier

Waar vind ik goede afbeeldingen? Hier

Moet ik een inhoudsopgave toevoegen? Hier

Moet ik tussenkopjes toevoegen? Hier

Zijn er voorschriften voor lettergrootte, regelafstand, marges en dergelijke? Hier

Ik krijg altijd te horen dat ik veel te snel / te zacht praat bij presentaties. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik vind presenteren eng. Ik ben bang dat ik ga stotteren / dat ik geen antwoord zal weten op de vragen de ze me gaan stellen / dat ze me uitlachen / dat ik flauwval. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik doe echt wel mijn best om alles goed te plannen maar kom toch steeds in tijdnood. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik ben veel te gespannen voor tentamens en andere opdrachten. Wat kan ik daar aan doen? Hier

Ik zie dit vak, deze studie niet meer zitten. Wat nu? Hier