Academische vaardigheden kunsthistorici

3130 Van onderwerp naar onderzoeksvraag

Ook het formuleren van de onderzoeksvraag kost veel tijd. Het is heel normaal om zelfs nog tijdens de uitvoering van je onderzoek je onderzoeksvraag bij te stellen. Dat gepieker en gerommel is geen teken van een gebrek aan genialiteit. Het is ook niet in strijd met de wetenschappelijk integriteit om gaandeweg je onderzoek de onderzoeksvraag bij te stellen. Het gaat er om dat uiteindelijk de reeks vraag – theorie – methode – uitwerking – conclusie consistent is.

Een belangrijk hulpmiddel in het opstellen van een onderzoeksvraag is het formuleren van een voorlopig antwoord. Dat kan je al in een vroeg stadium doen. Want zelfs een voorlopige vraag of vage nieuwsgierigheid is gebaseerd op een vermoeden van een antwoord. Als je nog geen begin van een antwoord kan vinden is de vraag wellicht moeilijk te onderzoeken.

Voorbeelden van het testen van je onderzoeksvraag met behulp van een voorlopig antwoord.