Academische vaardigheden kunsthistorici

3140 Soorten vragen

 

 

Gesloten vragen leiden tot antwoorden als ‘ja’ of ‘nee’, of eventueel ‘misschien’. Maar lezers vinden een gesloten vraag vaak niet interessant genoeg. De conclusie is te summier.

Anderzijds kunnen open vragen zo ruim zijn dat je onderzoek nooit af komt. Dat voorkom je door de open vragen gericht te maken. Zie ook hier

De soort vragen die in kunsthistorisch onderzoek het vaakst gesteld worden zijn: beschrijvendverklarend en vergelijkend. Veel minder frequent stellen we vragen met de bedoeling te definiëren, te evalueren of te ontwerpen.

Beschrijven
Veel onderzoek begint met beschrijven, met vragen als: hoe ziet het er uit, waar bestaat het uit, wat zijn de kenmerken? Daardoor zijn deelvragen nogal eens beschrijvend. Zie ook hier
Maar hoe nuttig een beschrijving ook kan zijn, zeker op onontgonnen terrein, het resultaat is niet erg analytisch. Het loont de moeite voorbij de beschrijving een vergelijkende of verklarende vraag te ontwikkelen.

Vergelijken
Een vergelijking, van twee of meer kunstwerken, kunstenaars, perioden, theorieën, instellingen, casussen of iets dergelijks, levert vaak meer inzichten op dan het beschrijven van één fenomeen. Vergelijken scherpt je blik, en de analyse van verschillen en overeenkomsten brengt karakteristieke eigenschappen aan het licht.

Verklaren
De meeste wetenschappelijke vragen zijn gericht op een verklaring, op het willen begrijpen waarom iets is zoals het is. Daarbij is het wel zaak dat je de inhoud van het woord ‘waarom’ duidelijk maakt. Achter ieder antwoord op een simpele waaromvraag kan je namelijk een nieuwe waaromvraag stellen. Voorbeeld Waarom schilderde hij vooral zeegezichten? Omdat die goed verkochten. Waarom verkochten die goed? Omdat het publiek ze mooi vond. Waarom vond het publiek ze mooi? enzovoort

Probeer dus precies te beschrijven in welke richting je een verklaring zoekt:

  • welke artistieke / commerciële / persoonlijke / politieke …  motieven / oorzaken / achtergronden / doelen …

Vragen gericht op een verklaring beginnen ook dikwijls met de formulering ‘In hoeverre’.