Academische vaardigheden kunsthistorici

3120 Hoe vind je een goed onderwerp ?

 

 

Voor sommige opdrachten zal je van je docent een tamelijk nauw omschreven onderwerp voorgeschreven krijgen. Maar je zal vooral werkstukken gaan maken waarvoor je zelf een onderwerp bedenkt.

Een onderwerp is in de eerste plaats iets wat jij interessant vindt, iets waarover je je ooit eens hebt verbaasd, naar aanleiding van iets wat je zag of hoorde in een college, een publicatie, een museum, een gesprek, of zomaar op straat.

Het kan helpen dat soort invallen ergens te noteren. Denk niet te snel dat het toch wel niks zal zijn.

Het eerste idee is het begin in een lang proces van denken, onderzoeken en bijstellen.

Uit het idee zal je een meer of minder afgebakend onderwerp gaan ontwikkelen op weg naar de onderzoeksvraag. Daarbij zal je de volgende zaken vaststellen:

  • Is het onderwerp nog niet afdoende behandeld? Oriënterend onderzoek in kunsthistorische publicaties leert je wat er al over het onderwerp bekend is, welke lacunes er zijn in de kennis of verschillen van inzicht.
  • Is het onderwerp ook interessant is voor anderen. Voor wie in het bijzonder?
    Sluit het aan bij wetenschappelijke debatten, en is het dus wetenschappelijk relevant?
    Of sluit het aan bij publieke discussies en actuele kwesties, en is het dus maatschappelijk relevant?

Is het onderwerp onderzoekbaar? Zijn de publicaties en de bronnen die je nodig hebt beschikbaar? Heb je genoeg voorkennis? Heb je genoeg tijd om dit onderwerp te onderzoeken of kan je je beter richten op een deelonderwerp?
Een proefboring van een paar uur kan je helderheid geven over deze vragen.