Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

4800 Noten en bronnenlijst

Vrijwel niemand vindt het maken van noten en een bronnenlijst een leuke klus. Je moet heel precies werken, en allerlei gedetailleerde regels volgen. Maar je wil dat je lezers kunnen reconstrueren hoe je je onderzoek gedaan hebt en met je in discussie kunnen gaan. Daarvoor is de annotatie onmisbaar.

De keuze van de opleiding kunstgeschiedenis in Utrecht om in de noten uitsluitend verkorte titels te gebruiken, heeft het maken van noten vereenvoudigd. Maar nog steeds ontkom je er niet aan de algemene aanwijzingen door te lezen, en vervolgens de specifieke richtlijnen (‘opbouw’) en voorbeelden voor de notatie van boeken, artikelen, catalogi en overige bronnen na te volgen.