Academische vaardigheden kunsthistorici

4800 Noten en bronnenlijst

Vrijwel niemand vindt het maken van noten en een bronnenlijst een leuke klus. Je moet heel precies werken, en allerlei gedetailleerde regels volgen. Maar je wil dat je lezers kunnen reconstrueren hoe je je onderzoek gedaan hebt en met je in discussie kunnen gaan. Daarvoor is de annotatie onmisbaar.

In de algemene aanwijzingen vind je de hoofdlijnen van de annotatie. Elders vind je specifieke richtlijnen en voorbeelden voor de notatie van boeken, artikelen, catalogi en overige bronnen.

Als je in de specifieke richtlijnen niet vindt wat je zoekt, kijk dan nog eens bij de algemene aanwijzingen. Wellicht kan je de annotatie vormgeven aan de hand van de principes die daar genoemd worden.