Academische vaardigheden kunsthistorici

4510 Namen en getallen

Voor namen van kunstenaars gebruiken we de voorkeurspelling die het RKD Nederlandse Instituut voor Kunstgeschiedenis hanteert. Dat geldt ook voor namen van niet-Nederlandse kunstenaars.

 • Rembrandt (niet: Rembrant, Rembrandt van Rijn, etc.)
 • Titiaan (niet: Titian, Tizian, Titiziano, etc. )

Voor namen van stromingen en perioden gebruiken we de spelling uit van Van Dale online woordenboek.

 • prerafaëlitisch (niet: Pre-Raphaelite)
 • de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log

We schrijven: zestiende eeuw (niet: 16e eeuw).

In Nederland schrijven we tussenvoegsels in persoonsnamen met een hoofdletter wanneer de voornamen of voorletters weggelaten worden.

 • Vincent van Gogh werd geboren in 1853. Toen Van Gogh 25 jaar oud was….

In academische teksten schrijven we alleen bij de eerste vermelding de naam van een persoon voluit, dus met voornaam. In het vervolg van de tekst gebruiken we alleen de achternaam, ook bij vrouwen.

 • Caroline Henriëtte de Jonge promoveerde in 1916 op een studie naar het kostuum in Nederland in de zestiende eeuw. Vervolgens werd ze conservatrice van het Centraal Museum, later directrice. Het museum dankt aan De Jonge een groot aantal aanwinsten op het gebied van de oude schilderkunst, waaronder het Lokhorst-triptiek  van Jan van Scorel.

De kwalificaties de heer, meneer, mevrouw, mejuffrouw gebruiken we niet.

Ook de aanduidingen van academische graden (Prof.dr.ir.) laten we achterwege.

Namen van musea en andere instellingen spellen we waar mogelijk zoals die instellingen dat zelf doen (of deden).

 • Museum Boijmans Van Beuningen (niet: Boymans van Beuningen; Boijmans-van Beuningen, etc.)

We schrijven de volgende getallen in letters:

 • de getallen tot twintig (zeventien)
 • de tientallen tot honderd (zestig)
 • de honderdtallen tot duizend (vijfhonderd).
 • Ook: De jaren tachtig

Gemengde gevallen (twee modellen en 21 ontwerptekeningen) zijn niet elegant. Je kan je ze het beste vermijden. Als dat niet kan gebruik je cijfers.

In data schrijven we dag en jaar in cijfers (6 januari 1702).

We schrijven: zestiende eeuw (niet: 16e eeuw).

Bij getallen genoteerd in cijfers is de komma het decimaalteken:
67,5        € 441,30       10,8 procent.