Academische vaardigheden kunsthistorici

3500 Onderzoek uitvoeren

Bij de feitelijke uitvoering van het onderzoek zal je, zoals steeds in de wetenschap, twee verschillende soorten van je kwaliteiten inzetten:

  • je praktische, organisatorische en sociale vaardigheden die er voor zorgen dat het project tijdig af is;
  • je denkkracht, je analytisch vermogen, je creativiteit en je kritische geest, die de inhoud van het onderwerp vormgeven.