Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

Aanpassingen archief

200513

 • In de rubriek 3230 zijn algemene aanwijzingen toegevoegd voor het maken van een beeldbeschrijving van installaties, nieuwe media en dergelijke, plus een voorbeeld van zo’n beeldbeschrijving.

190622

 • Aan het hoofdstuk 4850 ‘Overige bronnen’ is de rubriek 4855 ‘De Bijbel’ toegevoegd. Daarin staan richtlijnen voor het verwijzen naar passages in de Bijbel, zowel in de lopende tekst als in de noten.

190521

 • In de rubriek 4919 ‘Bijschrift beeldende kunst, kunstnijverheid en dergelijke’ is toegevoegd: ‘Het inventarisnummer / registratienummer / objectnummer o.i.d.’

181022

 • De titel van rubriek 4360 is veranderd van ‘Veelgemaakte fouten’ in ‘Struikelblokken formuleringen’.
 • Evenzo is 4430 ‘Veelgemaakte grammaticafouten’ veranderd in ‘Struikelblokken grammatica’
 • en 5420 ‘Veelgemaakte spelfouten’ in ‘Struikelblokken spelling’.

180824

 • Aan 4814 is toegevoegd: Wanneer je in twee opeenvolgende noten naar dezelfde bron verwijst kan je de (verkorte) omschrijving van de bron vervangen door Ibid. (afkorting van Ibidem = ‘op dezelfde plaats’). In lijn met de voorkeur van Chicago 16 (artikel 14.30) gebruiken we de aanduiding Idem niet.
 • Aan 4833 is toegevoegd: Krantenartikelen hebben vaak geen met name genoemde auteur (‘Van de redactie’). Je behandelt ze dan als anoniem, en noemt dus alleen de titel van het artikel, plus de titel en datum van de krant.
 • Aan 4825 is toegevoegd: Twee of meer redacteuren noteer je op een manier vergelijkbaar met de manier waarop je twee of meer auteurs noteert (zie: 4822).
 • De rubrieken 3110, 4310, 4410 en 4910 (met algemene  opmerkingen over onderzoek doen en schrijven) zijn opgeheven. De tekst uit die rubrieken is verplaatst naar respectievelijk 3100, 4300, 4400, 4900.
 • De rubrieken 4921 tot en met 4923 (uitleg over bijschriften bij afbeeldingen in de verschillende disciplines) zijn omgenummerd naar 4914 tot en met 4916.
 • Aan het voorbeeld in 4363 is toegevoegd het verschil tussen linkse/rechtse en linker/rechter.
 • Vele kleine redactionele verbeteringen.

180501

 • In 3250 is uitleg over de beeldbeschrijving van een gebouw toegevoegd en een voorbeeld van zo’n beeldbeschrijving.

180411

 • In 3240 een voorbeeld van een beeldbeschrijving van een beeldhouwwerk toegevoegd.

180325

 • 4810: na de verwijzing naar de Quick Guide toegevoegd: Maar let op: De stijl die we bij de opleiding kunstgeschiedenis in Utrecht hanteren is een aangepaste versie van Chicago 16.
 • 4821: voorbeeld Gombrich, de komma na druk vervangen door een punt
 • 4823: verkorte titel en opbouw: Jong, vervangen door: Jong, de,
 • 4824: voorbeeld en opbouw: de komma na de titel en de aanduiding deel (in: , deel 39) geschrapt
 • 4826: in het eerste voorbeeld een komma toegevoegd voor het jaartal van uitgave: , 2014
 • 4831: in het voorbeeld de komma toegevoegd na de namen van de redacteurs: , red.
 • 4832: in de voorbeelden van de verkorte titel in de noot Van den Berg, “De bouw van de monumentale Van Beverninghkapel.” vervangen door: Hartog, den, “In gruzelementen,” 14.
 • 4832: in de opbouw van titel in de bronnenlijst in de regel over de jaargang de aanduiding (het teken) : vervangen door: dubbele punt (uitgeschreven)
 • 4833: Nell Westerlaken vervangen door: Westerlaken, Nell
 • 4841: in het voorbeeld en de opbouw: een komma toegevoegd na de namen van de redacteuren: , red.
 • 4841: in het voorbeeld een foutieve witregel verwijderd
 • 4842: in het voorbeeld een foutieve witregel verwijderd
 • 4843: uitleg over het begrip lotnummer toegevoegd
 • 4851: in het tweede voorbeeld een komma toegevoegd tussen plaatsnaam en jaartal (Amsterdam, 1991)
 • 4851: in het voorbeeld van de verkorte titel: Van der Wolk vervangen door Wolk, van der
 • 4853: in het tweede voorbeeld een komma en een spatie toegevoegd na Amsterdam,

180320

20/3/2018: In de rubrieken 3312 en  3316 is de link naar de catalogus van de UBU aangepast omdat de bibliotheek voortaan een WorldCat-catalogus gebruikt.