Academische vaardigheden kunsthistorici

4900 Bijschriften en afbeeldingenlijst

Je gebruikt bij voorkeur afbeeldingen die je zo dicht mogelijk bij de bron gevonden hebt, dus:

 • schilderijen, tekeningen, beelden en dergelijke: van de website of een publicatie van het museum of de eigenaar zelf
 • gebouwen: foto’s die je zelf maakt, of ontleent aan een professionele publicatie of website
 • hier vind je meer over beeldbanken

Naar afbeeldingen verwijs je in de lopende tekst door een verwijzing in te voegen, liefst aan het eind van de zin of op een andere geschikte plaats in de zin (afb. 1). Bij de betreffende afbeelding staat dan opnieuw Afb. 1.

Je verbindt zo alle afbeeldingen met je tekst.

Voor de beschrijving van kunstwerken in bijschriften en een afbeeldingenlijst gebruiken we de volgende algemene richtlijnen:

Naam:

 • Als de kunstenaar/ontwerper/architect niet bekend is vermeld je niks (dus niet: Anoniem).

Titel:

 • Als dat mogelijk is de titel die de kunstenaar/architect/ontwerper/opdrachtgever zelf aan het werk gegeven heeft, anders de titel die de bewaarplaats nu hanteert of die nu algemeen is.
 • Cursief
 • Gespeld volgens de hoofdletterconventies van de gebruikte taal.
 • Als het werk geen titel heeft gebruik je Z.t.

Afmetingen:

 • Hoogte x breedte (x diepte)
 • Prenten, tekeningen, foto’s en dergelijke: in millimeters.
 • Schilderijen, beelden, kunstnijverheid en dergelijke: in centimeters.

Foto:

Je vermeldt bij iedere afbeelding de naam van de maker of rechthebbende van de foto. Dat kan zijn:

 • Als je de foto zelf gemaakt hebt: Foto auteur.
 • De naam van de fotograaf.
 • Als je de naam van de fotograaf niet kent vermeld je de instelling waaraan je de foto hebt ontleend.
 • Als je een foto uit een boek hebt gescand vermeld je deze bron, eventueel ook met hun fotoreferentie (als die is opgegeven en als die verschilt van de plaats waar het kunstwerk zich bevindt).
 • Als je foto aan een website hebt ontleend vermeld je de URL opgeslagen via https://archive.org/web/, en de datum waarop je die bezocht hebt.
 • Als er een andere rechthebbende is op de foto dan de fotograaf of de bewaarplaats of eigenaar van het kunstwerk dan geef je dat aan met de naam van die rechthebbende voorafgegaan door het teken ©.

Of je naast bijschriften ook een afbeeldingenlijst opneemt, hangt af van de hoeveelheid informatie die je in de bijschriften opneemt. Als je het geen bezwaar vindt om in de bijschriften alle vereiste informatie te zetten, dan kan je afzien van een aparte afbeeldingenlijst. Als je in de bijschriften alleen de informatie wil opnemen die de lezer direct nodig heeft, dan maak je ook een afbeeldingenlijst met de volledige informatie.

Je vermeldt in de afbeeldingenlijst:

 • Voor- en achternaam van de kunstenaar,
 • Titel van het object, cursief en volgens de hoofdletterconventies van de gebruikte taal,
 • Datering,
 • Materiaal en/of techniek,
 • Afmetingen: hoogte x breedte (x diepte),
 • De huidige eigenaar/collectie/verblijfplaats,
 • De locatie van de huidige eigenaar/collectie/verblijfplaats,
 • Het inventarisnummer / registratienummer / objectnummer o.i.d.,
 • Tussen haakjes: de herkomst van de foto, zo mogelijk de maker van de foto en/of de rechthebbenden, bij een URL een stabiel webadres (als dat niet vermeld wordt kan je er vaak zelf een genereren via https://archive.org/web/), en de datum waarop je de website hebt geraadpleegd
 • Afsluiten met een punt.
Voorbeelden

Je vermeldt in de afbeeldingenlijst:

 • Wat er is afgebeeld,
 • Auteur van de tekst (als die bekend is),
 • Titel van de tekst cursief (als dat van toepassing is) of type tekst (bijvoorbeeld getijdenboek),
 • (Nood)naam van de verluchter (als die bekend is)
 • Plaats/regio waar het handschrift gemaakt is
 • Datering
 • Punt
 • Plaats waar het handschrift bewaard wordt,
 • Instelling waar het handschrift bewaard wordt,
 • Eventueel deelcollectie,
 • Signatuur (inventaris- of catalogusnummer),
 • Folionummer: fol. xx r(ecto) of v(erso)
 • Tussen haakjes: de herkomst van de foto, zo mogelijk de maker van de foto en/of de rechthebbenden, bij een URL een stabiel webadres (als dat niet vermeld wordt kan je er vaak zelf een genereren via https://archive.org/web/), en de datum waarop je de website hebt geraadpleegd
 • Afsluiten met een punt.
Voorbeelden

Je vermeldt in de afbeeldingenlijst:

 • Plaats,
 • Adres (als dat van belang is),
 • Naam van het gebouw of object, cursief en volgens de hoofdletterconventies van de gebruikte taal,
 • Precisering van de locatie (als dat van belang is),
 • Datering (met als dat van toepassing is onderscheid tussen ontwerp en uitvoering),
 • Ontwerper/architect/kunstenaar (als dat van toepassing is),
 • Overige informatie (bijvoorbeeld dat een gebouw niet meer bestaat)
 • Tussen haakjes: de herkomst van de foto, zo mogelijk de maker van de foto en/of de rechthebbenden, bij een URL een stabiel webadres (als dat niet vermeld wordt kan je er vaak zelf een genereren via https://archive.org/web/), en de datum waarop je de website hebt geraadpleegd
 • Afsluiten met een punt.
Voorbeelden