Academische vaardigheden kunsthistorici

4840 Catalogi

Een tentoonstellingscatalogus is een publicatie die naar aanleiding van een tentoonstelling wordt uitgegeven. Zo’n catalogus omvat meestal één of meer inleidende artikelen, en daarnaast vaak korte artikelen waarin telkens één de tentoongestelde werken wordt besproken (‘catalogusnummers’). Je beschrijft het in principe als een geredigeerd boek.

Bronnenlijst:

Evans, Helen C. en Brandie Ratiff redactie Byzantium and Islam: Age of Transition: 7th–9th Century. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Metropolitan Museum of Art, New York, 14 maart-8 juli 2012.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Helen C. Evans en Brandie Ratiff red., Byzantium and Islam: Age of Transition: 7th–9th Century (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012), 33-38.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Evans, Byzantium and Islam, 33-38.

Opbouw

Een museum- ofwel bestandscatalogus geeft een overzicht van een (deel-)collectie van een museum. Meestal omvat zo’n catalogus een inleiding, en daarna een beschrijving van de afzonderlijke objecten. Je beschrijft het in principe als een (geredigeerd) boek.

Bronnenlijst:

Gordon, Dillian. The Italian Paintings before 1400. National Gallery, Londen: National Gallery Company, 2011.

Opbouw

 

Lange titel in de noot:

Dillian Gordon, The Italian Paintings before 1400 (National Gallery, Londen: National Gallery Company, 2011), 200.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

The Italian Paintings, 200.

Opbouw

Een veilingcatalogus wordt in de bronnenlijst omschreven aan de hand van onder andere de plaats van de veiling, de naam van het veilinghuis, en de datum van de veiling (zie de voorbeelden hieronder). Dat is meestal duidelijker en handiger dan een titelbeschrijving afgeleid van de vaak zeer lange titel op de titelpagina.

Voor de veilingen uit de periode 1600-1925 neem je bij voorkeur ook het Lugt-nummer van de veiling op.

Uitleg over het Lugt-nummer

 

Soms zal je naar een specifiek exemplaar van een veilingcatalogus verwijzen, bijvoorbeeld omdat daarin aantekeningen over prijzen of kopers staan.

Er kunnen redenen zijn om van een veilingcatalogus toch de volledige titel te geven, bijvoorbeeld omdat je bijzondere aandacht besteedt aan die specifieke veiling. Dan omschrijf je de titel als een boek.

Bronnenlijst en lange titel in de noot:

Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 1-2 september 1999.

Veiling Amsterdam (De Vries, Roos, Brondgeest), 12-20 augustus 1850 (Lugt nr. 19978), exemplaar RKD.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 1-2 september 1999, 200 (lotnr. 788).

Veiling Amsterdam (De Vries, Roos, Brondgeest), 12-20 augustus 1850, 6 (lotnr. 9).

Opbouw