Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

4840 Catalogi

Een tentoonstellingscatalogus is een publicatie die naar aanleiding van een tentoonstelling wordt uitgegeven. Zo’n catalogus omvat meestal één of meer inleidende artikelen, en daarnaast vaak ‘catalogusnummers’, dat wil zeggen korte artikelen waarin ieder van de gepresenteerde werken wordt besproken.

Bronnenlijst:

Byzantium and Islam: Age of Transition: 7th–9th Century, Helen C. Evans en Brandie Ratiff, red. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012. Tentoonstellingscatalogus.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Byzantium and Islam, 33-38.

Opbouw

Een museum- ofwel bestandscatalogus geeft een overzicht van een (deel-)collectie van een museum. Meestal omvat zo’n catalogus een inleiding, en daarna een beschrijving van de afzonderlijke objecten.

Bronnenlijst:

The Italian Paintings before 1400. Dillian Gordon. National Gallery, Londen: National Gallery Company, 2011. Bestandscatalogus.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

The Italian Paintings, 200.

Opbouw

Een veilingcatalogus wordt in de bronnenlijst omschreven aan de hand van onder andere de plaats van de veiling, de naam van het veilinghuis, en de datum van de veiling (zie de voorbeelden hieronder). Dat is duidelijker dan de vaak onhandig lange titel van de titelpagina.

Voor de veilingen uit de periode 1600-1925 neem je bij voorkeur ook het Lugt-nummer van de veiling op. Dat is het nummer van de betreffende veiling uit het Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité van Frits Lugt. Je kan dat online raadplegen en als boek in de bibliotheek.

Soms zal je naar een specifiek exemplaar van de veilingcatalogus verwijzen, bijvoorbeeld omdat daarin aantekeningen over prijzen of kopers staan die je hebt gebruikt.

Er kunnen redenen zijn om van een veilingcatalogus toch de volledige titel te geven, bijvoorbeeld omdat je bijzondere aandacht besteedt aan die specifieke veiling. Dan omschrijf je de titel als een boek.

Bronnenlijst:

Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 1-2 september 1999.

Veiling Amsterdam (De Vries, Roos, Brondgeest), 12-20 augustus 1850 (Lugt nr. 19978), exemplaar RKD.

Opbouw

 

Verkorte titel in de noot:

Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 1-2 september 1999, 200 (lotnr. 788).

Veiling Amsterdam (De Vries, Roos, Brondgeest), 12-20 augustus 1850, 6 (lotnr. 9).

Opbouw