Academische vaardigheden kunsthistorici

3200 Beeldbeschrijving

Het maken van een zorgvuldige beschrijving van hoe een kunstwerk er uit ziet, is een vaardigheden die voor een kunsthistoricus van groot belang is.

Je hebt de beeldbeschrijving nodig om in je tekst iets aan je lezer duidelijk te kunnen maken. Illustraties spreken immers niet voor zich.

Maar nog belangrijker is de beeldbeschrijving in een eerder stadium, namelijk als onderdeel van het onderzoeksproces. Daarin helpt de beeldbeschrijving je om heel scherp te kijken, om details en structuren te zien, die mogelijk vragen en antwoorden in zich bergen.

Voor het beschrijven van allerlei aspecten van kunstwerken zijn er gestandaardiseerde begrippen, die samen een zogeheten thesaurus vormen. De wetenschappelijke thesaurus met de Nederlandse begrippen (en die in vele andere talen) vind je hier.

Voor het beschrijven van allerlei aspecten van kunstwerken zijn er gestandaardiseerde begrippen, die samen een zogeheten thesaurus vormen. De wetenschappelijke thesaurus met de Nederlandse begrippen (en die in vele andere talen) vind je hier.

In de beeldbeschrijving vermeld je om te beginnen de technische gegevens, die het kunstwerk identificeren. Dat zijn dezelfde als in de afbeeldingenlijst. Zie hier

Concreet
Als je een beeldbeschrijving als onderdeel van je onderzoek maakt richt je je in de eerste plaats op de concrete, formele aspecten van een kunstwerk, dus op de uiterlijke verschijningsvorm. Je probeert zo precies en objectief mogelijk te zijn. Kwalificaties als ‘mooi’ of ‘indrukwekkend’ laat je achterwege. Dat geldt ook voor interpretaties over stijl of iconologie. Alleen in de meest evidente gevallen mag je een persoon identificeren (Christus aan het kruis).

Van groot naar klein
Je beschrijft systematisch, van algemene zaken en grote structuren naar details.