Academische vaardigheden kunsthistorici

3150 De deelvragen

Vanuit je hoofdvraag ga je deelvragen formuleren. Die vertegenwoordigen de stappen die je in je onderzoek moet zetten om tot een antwoord op je hoofdvraag te kunnen komen. Het is goed denkbaar dat een deelvraag in je uiteindelijke werkstuk het onderwerp van een hoofdstuk of een paragraaf is.

Deelvragen zijn vaak beschrijvend, en de antwoorden zijn dikwijls tamelijk concreet.