Academische vaardigheden kunsthistorici

3170 Onderzoeksvraag – probleemstelling – hypothese

De woorden onderzoeksvraag en probleemstelling worden meestal als synonieme begrippen gebruikt.

Een hypothese is een veronderstelling, in wezen een zeer beknopt en nog niet onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag. Je kan je onderzoek dus ook uitwerken vanuit een hypothese. In de conclusie stel je dan dus vast of de hypothese al dan niet stand kan houden.