Academische vaardigheden kunsthistorici

4360 Struikelblokken formuleringen

In de wetenschap proberen we de verbanden tussen oorzaken en gevolgen te traceren. Daarom (niet: daardoor) is het van belang dat we de juiste woorden kiezen om die relaties te beschrijven.

Voorbeelden en alternatieven

De bekendste en voor velen de meest irritante contaminatie is je irriteren aan. Dat is een vermenging van je irriteren en je ergeren aan.

Meer voorbeelden

Nogal wat woorden en wendingen zijn op het eerste gezicht correct Nederlands, maar doordat ze een sterke positieve of juist negatieve associatie hebben kan je ze niet voor alle situaties gebruiken.

Voorbeelden, uitleg en alternatieven

‘Valse vrienden’ zijn woorden die sterk lijken op woorden uit een andere taal, maar daarin een andere betekenis hebben dan in het Nederlands. De meest gebruikte komen uit het Engels doordat we dat zoveel lezen, horen en spreken. Maar een professionele Nederlandse kunsthistoricus spreekt niet over een canvas als hij of zij een (schilders)doek bedoelt.

Voorbeelden met uitleg en alternatieven