Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

Oefening 4300 Formulering

Hieronder vind je 24 tekstfragmenten. In elk van die fragmenten zou een kunsthistorische academische redacteur een verandering aanbrengen in de formulering.

Via de gecorrigeerde tekst en de toelichting bij elk fragment kan je vaststellen wat je meer dan wel minder sterke kanten zijn in dit aspect van het schrijven.

⇒ Klik rechts in de carrousel om van de Aangeboden tekst naar de Geredigeerde tekst naar de Toelichting te gaan.