Logo Universiteit Utrecht

Academische vaardigheden kunsthistorici

Voorbeeld 3100 Tijdsbesteding onderzoek doen

Schematisch gesproken bestaat het doen van onderzoek uit vier soorten bezigheden.

  Tijdsbesteding
Voorbereiding: Vraagstelling ontwikkelen en onderzoeksplan maken 30 %
Bronnen verzamelen en selecteren 30 %
Het onderzoek uitvoeren 20 %
Een opzet maken voor de tekst, de tekst schrijven en herschrijven 20 %

Deze bezigheden overlappen elkaar in het onderzoeksproces gedeeltelijk. Zo kan je alleen een onderzoeksplan maken als je al materiaal verzameld hebt.

Tip 1: Neem de  tijd voor de voorbereiding. Je bespaart je later veel tijd als je tijdens de voorbereiding grondig nadenkt over wat je eigenlijk wil weten, waarom je dat wil weten, en hoe je dat gaat onderzoeken. Je zal dan namelijk beter weten wanneer je kan ophouden met materiaal verzamelen. En er is minder kans dat er tijdens het schrijven onverwachte problemen opduiken.

Tip 2: Begin al met schrijven voordat je al het materiaal hebt bestudeerd dat je nodig denkt te hebben. Want pas tijdens het schrijven merk je wat je echt nodig hebt.